1/08/24

Guess Who - B.B. King

Guess Who

(Letra con acordes de B.B. King)

B.B. King Estados Unidos: Bandera Estados Unidos
Género: Blues
Álbum: Guess Who
Publicado: 1972

Acordes: 16 Dificultad: Alta

ACORDES

Acorde Ab Acorde Abaug Acorde Bbm Acorde Bmmaj7 Acorde Bbm7 Acorde Eb Acorde Gb Acorde F Acorde Db Acorde Dbm Acorde G Acorde Cm7 Acorde C5 Acorde Ab7 Acorde Eb7 Acorde Db/F


Intro

Ab Abaug  Bbm Bmmaj7 Bbm7 Eb
Bbm Bmmaj7 Bbm7 Eb  Ab  Ab7 Gb F Eb
Db Dbm   Db/F Eb/G Ab Gb F
Bbm  Eb  Ab     Gb G Ab    Eb7

 Ab        Abaug
Someone really loves you
      Bbm Bmmaj7 Bbm7 Eb
guess who,     guess who
Bbm Bmmaj7 Bbm7 Eb
Someone really cares
     Ab     Ab7 Gb F Eb
Guess who
Db      Dbm Db/F
S'open your heart, Oh,
 Eb/G Ab Gb F
then    surely you'll see,
         Bbm7 Cm7 Db
that the someone
        Eb  Ab   Gb G Ab  Eb7
who really cares is me

 Ab      Abaug  Bbm Bmmaj7 Bbm7 Eb
Someone will wait eternally
Bbm Bmmaj7        Bbm7
Someone who'll want your love,
 Eb  Ab     Ab7 Gb F Eb
oh so desp'rately
Db      Dbm Db/F
So open your heart, Oh, then
Eb/G Ab Gb F
    surely    you'll see,
         Bbm7       Eb
that the someone who really cares,
 Ab     Gb G Ab    Eb7
is me

Ab Abaug  Bbm Bmmaj7 Bbm7 Eb
Bbm Bmmaj7 Bbm7 Eb  Ab  Ab7 Gb F Eb

Db      Dbm Db/F 
So open your heart, Oh, then
Eb/G Ab Gb F
  surely    you'll see,
    Bbm7 Cm7 Db      Eb
that the someone   who really cares
                                Ab5
who really cares who really cares, is me

C5 Db5 D5 Eb5   Ab9